เตรียมพร้อม จนท.ศูนย์สุขภาพฯ ก่อนการตรวจสุขภาพให้บุคลากรคณะ
วันที่ 20 กันยายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ทุกคนได้รับการตรวจจากจิตอาสาผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจ Rapid Antigen Test จากศูนย์ร่วมใจต้านภัยโควิด  ซึ่งการตรวจในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพฯ ก่อนปฏิบัติการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดี.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เตรียมพร้อม1
เตรียมพร้อม2
เตรียมพร้อม3
เตรียมพร้อม4
เตรียมพร้อม5
เตรียมพร้อม6
เตรียมพร้อม7
เตรียมพร้อม8
เตรียมพร้อม9
เตรียมพร้อม10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10