ร่วมมอบชุดปันสุขสู้ภัย COVID-19 แก่ชุมชนบ้านครัว-ชุมชนคลองส้มป่อย

วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม โดยคุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน และคุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งมอบถุงยังชีพของโครงการ "GPO ปันสุข สู้ภัย COVID-19" ให้กับผู้นำชุมชนบ้านครัว และชุมชนคลองส้มป่อย เขตราชเเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ว่างงาน และผู้ถูกกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ มัสยิดมีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม)จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมมอบชุดปันสุข1
ร่วมมอบชุดปันสุข2
ร่วมมอบชุดปันสุข3
ร่วมมอบชุดปันสุข4
ร่วมมอบชุดปันสุข5
ร่วมมอบชุดปันสุข6
ร่วมมอบชุดปันสุข7
ร่วมมอบชุดปันสุข8
ร่วมมอบชุดปันสุข9
ร่วมมอบชุดปันสุข10
ร่วมมอบชุดปันสุข11
ร่วมมอบชุดปันสุข12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10