พิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทึมบริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, ผู้แทนจากภาควิชา และสมาคมต่างๆ รวมถึงหน่วยงานภายนอกบริเวณใกล้เคียง ร่วมวางพวงมาลาฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือวันดังกล่าวเป็น "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

จัดทำโดย:  ดร.กัฐณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีวางพวงมาลา1
พิธีวางพวงมาลา2
สาธารณสุขศาสตร์
เวชศาสตร์เขตร้อน
ทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนย์วัคซีน เวชศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม
พิธีวางพวงมาลา3
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
พิธีวางพวงมาลา4
พิธีวางพวงมาลา5
242784950 1514571912227461 572525840478999327 n
พิธีวางพวงมาลา7
พิธีวางพวงมาลา8
พิธีวางพวงมาลา9
พิธีวางพวงมาลา10
พิธีวางพวงมาลา11
พิธีวางพวงมาลา12
พิธีวางพวงมาลา13
พิธีวางพวงมาลา14
พิธีวางพวงมาลา15
พิธีวางพวงมาลา16
พิธีวางพวงมาลา17
พิธีวางพวงมาลา18
พิธีวางพวงมาลา19
พิธีวางพวงมาลา20
พิธีวางพวงมาลา21
พิธีวางพวงมาลา22
พิธีวางพวงมาลา23
พิธีวางพวงมาลา24
พิธีวางพวงมาลา25
พิธีวางพวงมาลา26
พิธีวางพวงมาลา27
พิธีวางพวงมาลา28
พิธีวางพวงมาลา6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10