รับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากบริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

รับมอบทุนการศึกษา1
รับมอบทุนการศึกษา2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10