ประชุมสามัญประจำปี 3/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมสามัญประจำปี 1
ประชุมสามัญประจำปี 2
ประชุมสามัญประจำปี 3
ประชุมสามัญประจำปี 4
ประชุมสามัญประจำปี 5
ประชุมสามัญประจำปี 6
ประชุมสามัญประจำปี 7
ประชุมสามัญประจำปี 8
ประชุมสามัญประจำปี 9
ประชุมสามัญประจำปี 10
ประชุมสามัญประจำปี 11
ประชุมสามัญประจำปี 12
ประชุมสามัญประจำปี 13
ประชุมสามัญประจำปี 14
ประชุมสามัญประจำปี 15
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10