แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 27 กันยายน 2564

ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบวาระการดำรงแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี มอบแจกันดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แสดงความยินดี1
แสดงความยินดี2
แสดงความยินดี3
แสดงความยินดี4
แสดงความยินดี5
แสดงความยินดี6
แสดงความยินดี7
แสดงความยินดี8
แสดงความยินดี9
แสดงความยินดี10
แสดงความยินดี11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10