ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "อันตรายของอาหารที่มีน้ำตาลจากข้าวโพดสูง"

วันที่ 28 กันยายน 2564

อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่มีการแชร์คลิป “อันตรายของอาหารที่มีน้ำตาลจากข้าวโพดสูง” กับทีมงานรายการชัวร์ก่อนแชร์ ออกอากาศทุกวัน ในช่วงข่าวค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ เป็นพิธีกรรายการฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา ชั้น 3 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ให้สัมภาษณ์1
ให้สัมภาษณ์2
ให้สัมภาษณ์3
ให้สัมภาษณ์4
ให้สัมภาษณ์5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10