มุทิตาจิต ปี 2564 "ผ่านเส้นทางที่ภูมิใจ...สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"

วันที่ 28 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2564 “ผ่านเส้นทางที่ภูมิใจ...สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ” พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและงาน โดยมีบุคลากรคณะเข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญัฏฐ์  เทพสุด

มุทิตาจิต1
มุทิตาจิต2
มุทิตาจิต3
มุทิตาจิต4
มุทิตาจิต5
มุทิตาจิต6
มุทิตาจิต7
มุทิตาจิต8
มุทิตาจิต9
มุทิตาจิต10
มุทิตาจิต11
มุทิตาจิต12
มุทิตาจิต13
มุทิตาจิต14
มุทิตาจิต15
มุทิตาจิต16
มุทิตาจิต17
มุทิตาจิต18
มุทิตาจิต19
มุทิตาจิต20
มุทิตาจิต21
มุทิตาจิต22
มุทิตาจิต23
มุทิตาจิต24
มุทิตาจิต25
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10