พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี

วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี ระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ โดยจะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2654 เป็นต้นไป จากนั้นเป็นการแนะนำทีมบริหารชุดใหม่ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีส่งมอบงาน1
พิธีส่งมอบงาน2
พิธีส่งมอบงาน3
พิธีส่งมอบงาน4
พิธีส่งมอบงาน5
พิธีส่งมอบงาน6
พิธีส่งมอบงาน7
พิธีส่งมอบงาน8
พิธีส่งมอบงาน9
พิธีส่งมอบงาน10
พิธีส่งมอบงาน11
พิธีส่งมอบงาน12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10