คณบดีพบหัวหน้างานของสำนักงานคณบดี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร พบหัวหน้างาน 12 งานของสำนักงานคณบดี เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการทำงานของทีมบริหาร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย Home of Thai & International Leader in Public Health ด้วยการพัฒนาสู่ยุค Digital health ในระบบบริการสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ สำนักงานคณบดีและสภาบุคลากรสายสนับสนุน มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

คณบดีพบหัวหน้างาน1
คณบดีพบหัวหน้างาน2
คณบดีพบหัวหน้างาน3
คณบดีพบหัวหน้างาน4
คณบดีพบหัวหน้างาน5
คณบดีพบหัวหน้างาน6
คณบดีพบหัวหน้างาน7
คณบดีพบหัวหน้างาน8
คณบดีพบหัวหน้างาน9
คณบดีพบหัวหน้างาน10
คณบดีพบหัวหน้างาน11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10