งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ จากนางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างาน และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี ณ โถงชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบคุณภาพข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

งานวิเทศสัมพันธ์1
งานวิเทศสัมพันธ์2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10