ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาจุลชีววิทยา  ณ โถงชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาจุลชีววิทยา 1
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10