คณบดีพร้อมทีมบริหาร แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ได้แถลงวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย Home for Thai and International Leader in Public Health โดยมีแนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่

1. Value Added

2. Measurable

3. Stakeholders

4. Dissemination

และมีเป้าหมายของความสำเร็จใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ

1. Research Excellence

2. Teaching & Learning Excellences, Public

3.Service Excellence & Lifelong Education

4.Domestic and International Reputations

และท้ายที่สุดของการแถลงนโยบาย ได้ขอความร่วมมือจากประชาคมคณะฯในการทำงานร่วมกันแบบ If you want to go fast, go alone. If you want to go far, GO TOGETHER โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แถลงวิสัยทัศน์1
แถลงวิสัยทัศน์2
แถลงวิสัยทัศน์3
แถลงวิสัยทัศน์4
แถลงวิสัยทัศน์5
แถลงวิสัยทัศน์6
แถลงวิสัยทัศน์7
แถลงวิสัยทัศน์8
แถลงวิสัยทัศน์9
แถลงวิสัยทัศน์10
แถลงวิสัยทัศน์11
แถลงวิสัยทัศน์12
แถลงวิสัยทัศน์13
แถลงวิสัยทัศน์14
แถลงวิสัยทัศน์15
แถลงวิสัยทัศน์16
แถลงวิสัยทัศน์17
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10