ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ณ โถงชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข1
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10