คณบดีพบสโมสรนักศึกษาฯ เพื่อหารือแนวทางดำเนินการกิจกรรมคณะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร พบนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางคณะฯ ณ บริเวณโถงชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บสโมสรนักศึกษา1
บสโมสรนักศึกษา2
บสโมสรนักศึกษา3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10