ภาควิชาอนามัยครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ จากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรจากภาควิชาอนามัยครอบครัว  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาควิชาอนามัยครอบครัว1
ภาควิชาอนามัยครอบครัว2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10