ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ และนางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ศูนย์พัฒนาระบบสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ติดตั้งตู้ Kiosk พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง COVID-19 ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยนำตู้พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ไปติดตั้งให้กับชุมชนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ได้แก่

1. ชุมชนวัดมะกอก

2. ชุมชนหน้าวัดมะกอก (ซอยราชวิถี 16)

3. ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

4. ชุมชนหมอเหล็งริมบึงมักกะสัน

โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ประธานชุมชน และชาวชุมชนในการประสานงานและรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อไป

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน1
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน2
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน3
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน4
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน5
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน6
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน7
ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10