พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนจากภาควิชาและหน่วยงานเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม) โดยคณบดี เป็นประธานในพิธีฯ ถวายมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีน้อมรำลึก1
พิธีน้อมรำลึก2
พิธีน้อมรำลึก3
พิธีน้อมรำลึก4
พิธีน้อมรำลึก5
พิธีน้อมรำลึก6
พิธีน้อมรำลึก7
พิธีน้อมรำลึก8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10