ภาควิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม แสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 12 ตุลาคม 2564


รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และบุคลากรภาควิชา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แสดงความยินดี1
แสดงความยินดี2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10