สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับต้นไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดี จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยคุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร นายกสมาคมฯ และได้หารือแนวทางการทำงานระหว่างสมาคมฯกับทีมบริหาร เพื่อการพัฒนาคณะฯ ในหลายประเด็น เช่น เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง Policy Advocacy ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แสดงความยินดี1
แสดงความยินดี2
แสดงความยินดี3
แสดงความยินดี4
แสดงความยินดี5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10