สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับมอบต้นไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีจากสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร นายกสมาคมฯ และได้หารือแนวทางการทำงานระหว่างสมาคมฯ และทีมบริหาร เพื่อการพัฒนาคณะฯ ในหลายประเด็น เช่น เรื่องการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง Policy Advocacy ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สมาคมศิษย์เก่า1
สมาคมศิษย์เก่า2
สมาคมศิษย์เก่า3
สมาคมศิษย์เก่า4
สมาคมศิษย์เก่า5
สมาคมศิษย์เก่า6
สมาคมศิษย์เก่า7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10