คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับบาดเจ็บ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวของ นายเลข โจมคำ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วยดีตลอดมา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

มอบเงินช่วยเหลือ1
มอบเงินช่วยเหลือ2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10