แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน ในกานี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ประธานสภาเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แสดงความยินดี1
แสดงความยินดี2
แสดงความยินดี3
แสดงความยินดี4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10