ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมวางพานพุ่มฯ ในการนี้ด้วย

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม1
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม2
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม3
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม4
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม5
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม6
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10