สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณบดีและทีมบริหาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร รับของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดี จากสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการหารือแนวทางการทำงานระหว่างสภาอาจารย์ฯ กับทีมบริหาร เพื่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แสดงความยินดี1
แสดงความยินดี2
แสดงความยินดี3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10