สัมภาษณ์เรื่อง"ให้ความรู้โภชนาการการบริโภคนมในกลุ่มภาวะเมตาบอลิกซินโดรม"

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมวิจัย ให้สัมภาษณ์จัดทำวิดีโอคลิปเกี่ยวกับ โครงการวิจัยผลของการบริโภคนม 4 ชนิด ต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทางคลินิกในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องในการเลือกบริโภคนมให้เหมาะสมกับสุขภาพต่อกลุ่มผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม หรือที่เรียกกันว่า "อ้วนลงพุง" โดยทีมงานถ่ายทำจาก บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ผู้ผลิต-จำหน่ายน้ำนมถั่วเหลือง วีซอย ไฮแคลเซียม) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สัมภาษณ์1
สัมภาษณ์2
สัมภาษณ์3
สัมภาษณ์4
สัมภาษณ์5
สัมภาษณ์6
สัมภาษณ์7
สัมภาษณ์8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10