การนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุขในการประชุม APACPH ครั้งที่ 52

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นประธานการนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข ในการประชุม APACPH ครั้งที่ 52 จัดโดย เจ้าภาพคือเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของประเทศอินโดนีเซีย หัวข้อที่มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องการใช้ระบบดิจิทัลในบริการการแพทย์และสาธารณสุข ระบบปัญญาสาธารณสุข (Public Health Intelligence) ในการควบคุมโควิดของประเทศออสเตรเลีย และ การพัฒนา SDG จากกลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งมีประเด็นที่ใหม่ ๆ น่าสนใจมาฝากตามภาพ

Parallel Symposium 3 Sub-theme: “Transforming Gadget Addiction to Achieve Healthy Society and Nation Prosperity”

1. Promoting Utilization of Personal Health Passbook Leading to Effective Self-health Management. Speaker: Prof. Chung-Yi Li (NCKU Taiwan)

2. Intelligence for Public Health during COVID-19 Pandemic : Australia’s Experience Speaker: Prof. Philip Baker (QUT, Australia)

3. SDG’s on Ocean and Human Health and Its Implications for the Region in the Era of The Fourth Industrial Revolution. Speaker: Prof. Bruce Maycock (University of Exeter, United Kindom)

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

APACPH1
APACPH2
APACPH3
APACPH4
APACPH5
APACPH6
APACPH7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10