ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในการนี้ด้วย 

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ความปลอดภัยทางชีวภาพ1
ความปลอดภัยทางชีวภาพ2
ความปลอดภัยทางชีวภาพ3
ความปลอดภัยทางชีวภาพ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10