พิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้และเพื่อการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีทำบุญคณะ1
พิธีทำบุญคณะ2
พิธีทำบุญคณะ3
พิธีทำบุญคณะ4
พิธีทำบุญคณะ5
พิธีทำบุญคณะ6
พิธีทำบุญคณะ7
พิธีทำบุญคณะ8
พิธีทำบุญคณะ9
พิธีทำบุญคณะ10
พิธีทำบุญคณะ11
พิธีทำบุญคณะ12
พิธีทำบุญคณะ13
พิธีทำบุญคณะ14
พิธีทำบุญคณะ15
พิธีทำบุญคณะ16
พิธีทำบุญคณะ17
พิธีทำบุญคณะ18
พิธีทำบุญคณะ19
พิธีทำบุญคณะ20
พิธีทำบุญคณะ21
พิธีทำบุญคณะ22
พิธีทำบุญคณะ23
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10