พิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคุณกรรณิการ์ บันเทิงจิตร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานสมาคมฯ โดยมีทีมบริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สำนักสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . การเปิดสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานศิษย์เก่า เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิดสำนักงานสมาคม1
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม2
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม3
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม4
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม5
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม6
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม7
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม8
พิธีเปิดสำนักงานสมาคม9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10