นวัตกรรมรองเท้าและสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่: ออกบูธ20 ปี ภาคีสร้างสุข

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงานนวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ "รองเท้านวดและสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่" ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ด้วยการนวดกดจุดเท้า และสมุนไพรที่เป็นการแพทย์ทางเลือกใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย โดยได้รับคัดเลือกให้ร่วมออกบูธ ในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สสส. โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานฯ และเยี่ยมชมบูธพร้อมร่วมพูดคุยถึงเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการผลักดันให้สมุนไพรเข้าบัญชียาหลัก และมีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฯ จำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ภาคีสร้างสุข1
ภาคีสร้างสุข2
ภาคีสร้างสุข3
ภาคีสร้างสุข4
ภาคีสร้างสุข5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10