หารือการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมทีมบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือขอบข่ายและประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะฯ กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ทำงานร่วมกัน1
ทำงานร่วมกัน2
ทำงานร่วมกัน3
ทำงานร่วมกัน4
ทำงานร่วมกัน5
ทำงานร่วมกัน6
ทำงานร่วมกัน7
ทำงานร่วมกัน8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10