หารือด้านการศึกษา-ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกและคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมทีมบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายวรุฒ บุญประยงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อหารือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมและขยายเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ณ กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ ชั้น 9 อาคาร 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือด้านการศึกษา1
หารือด้านการศึกษา2
หารือด้านการศึกษา3
หารือด้านการศึกษา4
หารือด้านการศึกษา5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10