MUPH OPEN HOUSE 2021 วันที่ 5 หลักสูตรสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

MUPH OPEN HOUSE เปิดบ้านสา'สุข เป็นวันที่ 5 โดยมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ และคลิปวิดีโอจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับเส้นทางสายอาชีพ มาร่วมแนะนำเมื่อจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ เปกาลี อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ อนุชิต วรกา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มาร่วมให้คำแนะนำและตอบคำถามของน้อง ๆ นักเรียน จากนั้นเป็น Q&A / กิจกรรมตอบดี-มีรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

MUPH1
MUPH2
MUPH3
MUPH4
MUPH5
MUPH6
MUPH7
MUPH8
MUPH9
MUPH10
MUPH11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10