คณบดีพบบุคลากรศูนย์วิจัยฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สูงเนิน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร พบบุคลากรประจำศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมอบหมายงานพร้อมแนะนำการพัฒนางานประจำและพัฒนาศูนย์วิจัยฯ ต่อไป  ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ศูนย์วิจัยฯ1
ศูนย์วิจัยฯ2
ศูนย์วิจัยฯ3
ศูนย์วิจัยฯ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10