คณบดีพบนายกเทศมนตรีสูงเนิน หารือพัฒนาชุมชนร่วมกัน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร เข้าพบนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมเยียนพร้อมหารือประสานงานต่อยอดโครงการเดิมที่มีอย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้าง พัฒนาโครงการใหม่ด้วยการลงพื้นที่เทศบาลและชุมชน พร้อมร่วมสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ U2T เฟส 2 ในมิติทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นรูปธรรมในชุมชนจัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พบนายกเทศมนตรีสูงเนิน1
พบนายกเทศมนตรีสูงเนิน2
พบนายกเทศมนตรีสูงเนิน3
พบนายกเทศมนตรีสูงเนิน4
พบนายกเทศมนตรีสูงเนิน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10