เปิดโครงการอบรมสานตะกร้า-ทำกระถางต้นไม้สำหรับโรงเรียนในสูงเนิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและการทำกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับโรงเรียนในตำบลสูงเนิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม : ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) เพื่อผู้อบรมได้มีความรู้ พัฒนาทักษะ และเป็นช่องทางการสร้างอาชีพหลักอาชีพเสริมได้ การอบรมฯ จัดขึ้น ณ โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เปิดโครงการอบรม1
เปิดโครงการอบรม2
เปิดโครงการอบรม3
เปิดโครงการอบรม4
เปิดโครงการอบรม5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10