คณบดีและผอ.รพ.สูงเนิน หารือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมบริหาร เข้าพบนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือการปรับพื้นที่สูงเนินให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานและการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้ชาวชุมชนสูงเนินมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือกิจกรรม1
หารือกิจกรรม2
หารือกิจกรรม3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10