นักศึกษาฝึกภาคลงพื้นที่ชุมชนเก็บข้อมูลสุขภาวะ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ทีมอาจารย์สนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ออกฝึกภาคสนามในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแนะนำตัว สร้างสัมพันธภาพ พบปะผู้นำชุมชน พร้อมเก็บข้อมูลการประเมินสถานการณ์สุขภาวะภายในชุมชน (เบื้องต้น) ณ ชุมชนสุเหร่า เพชรบุรีซอย 7 ชุมชนสวนเงิน ชุมชนหน้าวัดมะกอก เขตราชเทวี ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน และชุมชนสุขสวัสดิ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครจัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

นักศึกษา1
นักศึกษา2
นักศึกษา3
นักศึกษา4
นักศึกษา5
นักศึกษา6
นักศึกษา7
นักศึกษา8
นักศึกษา9
นักศึกษา10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10