ฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพ-บันทึกแพลตฟอร์มออนไลน์ กิน-อยู่-ดี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร และทีมงานพัฒนาแพลตฟอร์ม กิน-อยู่-ดี ร่วมบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพร่วมกับการบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์ กิน-อยู่-ดี ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการบันทึกระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ฝึกปฏิบัติ1
ฝึกปฏิบัติ2
ฝึกปฏิบัติ3
273289548 1608112886206696 4957297279962887381 n
ฝึกปฏิบัติ4
ฝึกปฏิบัติ5
ฝึกปฏิบัติ6
ฝึกปฏิบัติ7
ฝึกปฏิบัติ8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10