ลงพื้นที่คัดกรองโควิด ร่วมสร้างความปลอดภัยในเขตพญาไท เขตราชเทวี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยสลัยมหิดล  และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร (ศสม.)  ร่วมพิธีเปิด “โครงการการคัดกรองโรคโควิดในกลุ่มเสี่ยง” ที่เป็นโครงการความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่เขตพญาไท และเขตราชเทวี โดยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพย่านโยธี ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน สำนักงบประมาณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)-(TCELS) ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ ณ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ให้บริการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค พร้อมบริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันโควิดและการดูแลสุขภาพ 

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ลงพื้นที่คัดกรองโควิด1
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด2
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด3
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด4
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด5
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด6
ลงพื้นที่คัดกรองโควิด7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10