หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับกรมทางหลวงชนบท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง กรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องอธิบดีกรมทางหลวง ชั้น 12A กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

หารือความร่วมมือด้าน1
หารือความร่วมมือด้าน2
หารือความร่วมมือด้าน3
หารือความร่วมมือด้าน4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10