ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลงพื้นที่คัดกรองโควิด ณ กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร (ศสม.) อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด “โครงการการคัดกรองโรคโควิดในกลุ่มเสี่ยง” ที่เป็นโครงการความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมหานคร ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ร่วมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่เขตพญาไท และเขตราชเทวี โดยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพย่านโยธี ศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)-(TCELS) ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ ณ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ให้บริการคัดกรองตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค พร้อมบริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการป้องกันโควิดและการดูแลสุขภาพ

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

กรมประชาสัมพันธ์1
กรมประชาสัมพันธ์2
กรมประชาสัมพันธ์3
กรมประชาสัมพันธ์4
กรมประชาสัมพันธ์5
กรมประชาสัมพันธ์6
กรมประชาสัมพันธ์7
กรมประชาสัมพันธ์8
กรมประชาสัมพันธ์9
กรมประชาสัมพันธ์10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10