หารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ณ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่่ายบริการวิชาการ มอบหมายให้ทีมประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้าพบ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ ณ ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชั้น 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจัดทำโดย : ดรงกัญณัฏฐ์  เทพสุด

ทพศิรินทร์1
ทพศิรินทร์2
ทพศิรินทร์3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10