บรรยายแก่ผู้ฝึกอบรมฯ ทางการแพทย์-สาธารณสุขจาก สปป.ลาว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวินิจฉัยโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ จันทร์จร อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “COVID-19 mRNA Vaccine” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 24 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สปป
273572559 1614838795534105 2067218932042173948 n
273717207 1614838812200770 4058833450121293156 n.jpgaสปป
273682745 1614840218867296 1255364473154361220 n
273778832 1614840238867294 5490512805464215755 n
273562294 1614840282200623 6189076487270528307 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10