ชี้แจง "การใช้ระบบการลาออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานการชี้แจง “การใช้ระบบการลาออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยนายเฉลิมมงคล จันทรแขวก หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมเป็นวิทยากร แนะนำขั้นตอน วิธีการใช้งานระบบ พร้อมแจ้งกฎระเบียบสำหรับการลาออนไลน์ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings ทั้งนี้ การใช้งานระบบการลาออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายในการลดใช้กระดาษ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และเพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้บุคลากร

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การลาออนไลน์1
การลาออนไลน์2
การลาออนไลน์3
การลาออนไลน์4
การลาออนไลน์5
การลาออนไลน์6
การลาออนไลน์7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10