งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม Community Health & Diseases in Thailand

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงปิดโครงการอบรม “Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาของ University of Wisconsin at Madison และ บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง และเหล่า อสม. หมู่ 5 บ้านช่องอ้ายกาง ทำกิจกรรมการแสดงร่วมกัน ณ วิมานดินรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

จัดทำโดย:ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม1
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม2
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม3
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม4
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม5
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม6
งานเลี้ยงปิดโครงการอบรม7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10