บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.20-16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีพร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บันทึกเทปถวายพระพร1
บันทึกเทปถวายพระพร2
บันทึกเทปถวายพระพร3
บันทึกเทปถวายพระพร4
บันทึกเทปถวายพระพร5
บันทึกเทปถวายพระพร6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10