อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด"
วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด" วิทยากรโดย นายเจษฎากร พ่วงมหา VP-Commercial and Marketing Strategy Department บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC) พร้อมทีมงาน โดย นางสาววิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ทีมบริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีที่เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเพิ่มทักษะในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์ ตรงตามยุทธศาสตร์ของคณะ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ1
อบรมเชิงปฏิบัติการ2
อบรมเชิงปฏิบัติการ3
อบรมเชิงปฏิบัติการ4
อบรมเชิงปฏิบัติการ5
อบรมเชิงปฏิบัติการ6
อบรมเชิงปฏิบัติการ7
อบรมเชิงปฏิบัติการ8
อบรมเชิงปฏิบัติการ9
อบรมเชิงปฏิบัติการ10
อบรมเชิงปฏิบัติการ11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10