ตรวจสุขภาพบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพประจำปี 2565” สำหรับทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพจาก ศูนย์สุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจสุขภาพบุคลากร1
ตรวจสุขภาพบุคลากร2
ตรวจสุขภาพบุคลากร3
ตรวจสุขภาพบุคลากร4
ตรวจสุขภาพบุคลากร5
ตรวจสุขภาพบุคลากร6
ตรวจสุขภาพบุคลากร7
ตรวจสุขภาพบุคลากร8
ตรวจสุขภาพบุคลากร9
ตรวจสุขภาพบุคลากร10
ตรวจสุขภาพบุคลากร11
ตรวจสุขภาพบุคลากร12
ตรวจสุขภาพบุคลากร13
ตรวจสุขภาพบุคลากร14
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10